La Fiat 500 di Niranav

La Fiat 500 di Niranav

La Fiat 500 di Niranav – immatricolata nel 1971